عقل یک تشخیص دهنده است. اون به ما میگه اگر به ماشین برخورد کنیم یا می میریم یا ناقص میشیم. این رو که خودش همین طوری نفهمیده، با تجربه و آزمایش متوجه شده ولی آیا اگر این رو ندیده بود و این رو تجربه نکرده بود همین طور می رفت جلو ماشین و برخورد میکرد؟ ( ماشین رو فقط یه مثال آوردم میشه در موارد دیگه هم دید اینو)


به نقل از استاد فیزیک مدرن مون: « وقتی خواستن به سرعت نور پی ببرن همه بر اساس تجربه ها و محاسبه ها روی اجسام که حرکت میکردند، عقلا به این رسیدن که سرعت نور هم باید تغییر کنه و به حرکت ناظر بستگی داشته باشه. اما انیشتن و دیگر دوستان به این جواب عقل اتکا نکردن و ازش گذشتن و چیزی جدید پیدا کردند. »

پس حالا عقل چیست؟ چه کسی از عقل هم فراتر میره و چیزهای تازه ایی رو کشف میکنه؟ هوووم


حاشیه نوشت: کی رو دیدین که بلیط فیلم ( همش هزار تومن) که از آمفی تئاتر دانشکده پخش شد رو پس بده بره سمینار مالکیت فکری و ثبت اختراع؟! کی؟! متاسفم واقعا ندیدید؟! منم دیگه ببینید! O_o البته یه بسته خوراکی بهمون دادن که موز هم تووش بود مووووز :)))