در اقسا نقاط جهان نظرسنجی رخ میده. یک موردش در این کانالهاست. تا حالا چندبار شده نخونده انتخاب کردید؟ این که اهمیت چندانی نداره. چون آمار موافقش زیاده منم بزنم موافق، یا برعکس. 


#برام دعا کنید یه لبتاب بخرم