۱.اگر میخوایید تو ذهن طرف مقابل باقی بمونید اذیتش کنید، آدما خوبی ها رو زیاد به یاد نمیارن ولی بدی ها ذهنشون رو مشغول میکنه. 

( یه عدد آدم هستم که مورد آزار یکنفر قرار گرفته ام که روی مخه :\  البته ناگفته نماند اون یه نفر چندان اهمیتی برای من نداره و خیلی توجهی بهش نمیکنم. اما توی جمع اذیت میکنه و عصابمو بهم میریزه :\ و هرچی من کوتاه میام خوبی می کنم افاقه نمیکنه :\ )


۲. وای خونه تکونی عجب طاقت فرساست، ولی لذت یه کم استراحت رو خیلی عمیقتر درکش می کنم :) 

البته این دفعه نمیدونم چطور بود که از کار کردن خسته نبودم تازه احساس آرامشی هم بهم دست داده، نکنه آخر زمون شده ؛))) نمیدونم شاید به خاطر اینکه کنار خانواده بودم یا شایدم لااقل از درس خوندن آسون تره و از درسخوندن مدتی خلاص شدم :)) و شایدم اینکه حس تازگی توی خونه پیچیده و هوای مطبوع بهاری تنم رو نوازش می کنه.

۳.وای بهار دوست داشتنیه اما به شرطی که زمستونی وجود داشته باشه :)

+ خیلی دوست دارم بنویسم راجع به بهار برای رادیو بلاگی ها...