آدم هایی که از یک نفر تعریف میکنند آن هم در زمانی که آن فرد قدرت داشته،

همان هایی هستند که او را سرزنش میکردند زمانی که هیچیز نداشت

 😎


---------------------------------------------------************----------------------------------------------------------یک اعلان موقت:

آقای مهدی باطنی از یادداشت های یک نویسنده، من همون ژاندارک از وبلاگ چرک نویس هستم. خیلی دلم میخواست باهاتون در ارتباط باشم ولی تمام راه های ارتباطی وبلاگتون رو کاملا بستید. لطفا اگر وبلاگم رو میخوندید، یک پیغام بهم بدید.