دفاع


‏پیچ فوتبالی معروف ایتالیایی نوشت: کسی رو پیدا کن که ازت جوری دفاع کنه که بازیکنای ایران از دروازه‌شون دفاع میکنن !

توی یه کانال این رو دیدم بهم چسبید

 عالی بودیم 

بعد عمری دلمون شاد شد امیدوارم پرتقال! رو ببریم!!

صحنه های بیاد ماندنی: همین دفاع جانانه، لایی به پیکه، شادی چند ثانیه ایی گل ایران