اگر کتاب و ادبیات و هنر نتونه روی انسانیت ورفتار یک آدم تاثیر بذاره، اگر نتونه روح اونو گسترش بده، اگر خوی نیک و درستی بهش نبخشه، چه حاصلی داره کتاب خوانی؟ چه دردی رو دوا میکنه؟ جز یک ماسک واسه نمایش چیز دیگه ایی هست؟ 

# خداوندا  یاری ام کن شعورم بر علمم سبقت بگیرد [مناجات خواجه طور:دی]