تا حالا شده مدتها منتظر تیک دوم یه پیام  باشید؟

من چندین وقته الان در همچین حالتی ام. شایدم سالها.

فقط یه seen ساده...