آقا من امروز خواب دیدم دختر فامیلمون که هم سن خودمه مرده. اینقد توی خواب گریه کردم. خیلی واقعی بود بعد از خواب بیدار شدم.ولی توی خواب دیدم که بیدار شدم. ولی خواب بودم.چهار دفعه هی خواب دیدم که بیدار شدم. اونوقت کارای واقعی و روزمره رو انجام میدادم. چهار لایه رفته بودم پایین:|

عاغا الان من خوابم یا بیدار؟ زنده ام یا مرده؟ :|